Sık sorulan: Hamile Öğretmen Nöbetten Ne Zaman Düşer?

Hamile öğretmen kaç haftaya kadar nöbet tutar?

İkili öğretimin yapıldığı okullarda öğretmenler tek devrede nöbet tutarlar.” ç) Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmez.

Kaç yıllık öğretmen nöbetten düşer?

Sayılı ve 13.01.2010 tarihli kararıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 80. maddesinde “hizmet süreleri bayanlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl ve daha fazla olan öğretmenlere nöbet görevi verilmeyeceği yolundaki ibareye yer verilmemesine..” ilişkin düzenlemenin yürütmesi durdurmuştu.

Hamilelikte kaçıncı haftaya kadar nöbet tutulur?

Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.” denilmektedir.

Nöbetçi öğretmen kaç dakika erken gelir?

(8) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. Ancak bu süre, okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla 15 dakikadan az olmamak kaydıyla kısaltılabilir.

You might be interested:  Başkent Öğretmen Evi Nerede?

Doğum yapan öğretmen ne kadar nöbet tutmaz?

Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir. (7) Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından başlayarak doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden bir yıllık sürenin sonuna kadar nöbet görevi verilmez.”

Öğretmenin nöbet tutma zorunluluğu var mı?

Yasalarda öğretmene nöbet görevi zaten zorunlu tutulamaz çünkü nöbet görevi bir güvenlik hizmeti olup öğretmenlik ise yasada öngörüldüğü üzere, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği olup bu görevler arasında nöbet görevi bulunmamaktadır.

Hangi öğretmenlere nöbet görevi verilmez?

f) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır. g) (Ek:RG-28/10/2016-29871) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Öğretmenlerden; engelli olanlar, engelli çocuğu bulunanlar ve bakmakla yükümlü olduğu engelli birey bulunanlara nöbet görevi verilmez.

Nöbet ücreti kaç ek ders?

Madde 9 – Eğitim faaliyetlerinde ek ders görevi verilen personelin nöbet tutmaları halinde her nöbet günü için 3 saat ek ders ücreti ödenir. Bu ödeme haftada 6 saati geçemez. Nöbet izninden yararlananlara bu ödeme yapılmaz.

Öğretmen nöbeti nerede tutar?

(4) İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler, normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi

Doğumdan ne kadar süre sonra nöbet tutulur?

Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve herhâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

Hamile öğretmen doğum iznine ne zaman ayrılır?

Genelge uyarınca kamuda çalışan hamile personel gebeliğin 24. haftasından itibaren idari izinli sayılıyor. Doğum izni ise 32. hafta başlıyor. Uygulamaya göre görevine 24. haftada izne çıkarak ara veren personel doğumdan sonraki 8. haftadan sonra işinin başına dönebiliyor.

You might be interested:  Soru: 2020 Öğretmen Maaşları Ne Kadar?

Kaç yıllık hemşire nöbet tutmaz?

Sağlık Bakanlığı, sağlık personelinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için bazı yeni düzenlemeler yaptı. Buna göre ebe, hemşire ve sağlık memurları başta olmak üzere sağlık personeli bundan böyle tutukevlerinde üst arama memuru gibi çalıştırılmayacak.

Boş derse giren nöbetçi öğretmen ek ders alır mı?

Akabinde, Milli Eğitim Bakanlığı gecikmeli de olsa Türk Eğitim Senin talebini kabul ederek nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesi gerektiğini açıkladı. Sükuneti sağlamak için bile olsa görevi olmadığı halde boş geçen derse girmek üzere görev verilen öğretmene her şart altında ek ders ücreti ödenmelidir.

Nöbetçi öğretmen ne yapar?

NÖBETÇİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ: Derse başlamadan 15 dk. önce okula gelmek, ders bitiminden 15 dk. sonra okuldan ayrılmak. Günlük zaman çizelgesini uygulamak. Öğretmenlerin derslere zamanında girip girmediklerini izlemek ve öğretmeni gelmeyen sınıfları okul yönetimine bildirmek.

25 yılını dolduran nöbet tutar mı?

e) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülür ve okul veya kurum yönetimince öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.” hükümleri getirilmiş; 20 veya 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmeyeceğine ilişkin düzenlemeye ise yer verilmemiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *