Sık sorulan: Hangi Öğretmen Hangi Derse Girer?

MEB kimler öğretmen olur?

Madde 6 – Öğretmenler, ek çizelgede belirtilen alanlar itibarıyla bu alanların karşısında gösterilen yükseköğretim programlarından en az lisans mezunu olanlar arasından seçilir. Öğretmenliğe; ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarından en az lisans düzeyinde mezun olanların atanması esastır.

Muhasebe ve Finansman öğretmenleri hangi derslere girer?

– Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Muhasebe branşında çalışmaktadırlar. İşletme Bilgisi, Muhasebe, Ekonomi ve Sekreterlik gibi derslere girerler.

Sosyal Bilgiler öğretmeni Türkçe dersine girebilir mi?

Eğitim fakültelerine bağlı olan sosyal bilgiler öğretmenliğinin öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir. Yalnızca bu bölümde basit düzeyde İngilizce eğitim verilmektedir. Bu bölümde öğretim dili Türkçe olduğu için tüm dersler Türkçe olarak işlenmektedir.

Trafik dersine hangi öğretmen girer?

Bu dersler için Valilik ve Kaymakamlıkça yükseköğrenim görmüş emniyet görevlileri görevlendirilebilir” hükümleri doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile temas kurularak, ilköğretim sınıflarında okutulan ” Trafik ve İlk Yardım” derslerine yükseköğrenim görmüş emniyet görevlileri görevlendirilebilmektedir.

You might be interested:  Soru: Yeni Öğretmen Atamaları Ne Zaman Olacak?

Kimler Görsel Sanatlar öğretmeni olabilir?

Üniversitelerin görsel sanat fakültesinde okumak için yetenek sınavına girmek şarttır. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler 4 yıllık eğitimden sonra görsel sanat öğretmeni olabilir. Güzel sanatlar fakültesinden mezun olanlar da formasyon eğitimi aldıktan sonra öğretmenlik yapabilir.

Öğretmenlik Meslek Bilgisi tezsiz yüksek lisans kaç yıl?

Tezsiz yüksek lisans programı üç yarıyıl sürmektedir.

Sosyal Bilgiler öğretmeni hangi derslere girer?

Sosyal Bilgiler Öğretmeninin okuttuğu dersler şunlardır: Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Eğitim Tarihi, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi, Demokrasi ve İnsan Hakları,, Ortak Türk Tarihi, Hukuk ve Adalet, Halk Kültürü, Düşünme Eğitimi, Medya Okuryazarlığı, İnsan Hakları, Yurttaşlık

Bir öğretmene branşı dışında ders verilebilir mi?

c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat, ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat, ders okutmakla yükümlüdürler. Bu bağlamda yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre öğretmenlere istekleri dışında zorla “aylık karşılığını doldurmuyorsunuz” denilerek alan dışında ders verilemez.

Medya okuryazarlığı dersi hangi branş öğretmeni girer?

Bu Karara göre ilköğretim kurumlarında okutulan medya okur yazarlığı dersi öncelikle üniversitelerin basın yayın yüksekokulları/ iletişim fakültelerinden mezun olup hâlen sınıf öğretmeni olarak görev yapanlar ile gazetecilik alanı, halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanı, radyo-televizyon alanı öğretmenleri

Sosyal bilgiler öğretmenleri alan değişikliği yapabilir mi?

b) İlköğretim Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alan öğretmenlikleri programından mezun olanlar; Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenlikleri programından mezun olanların alan değişikliği işlemleri yapılabilir.

Astronomi dersini hangi branş öğretmenleri girer?

Hangi seçmeli derse hangi branş öğretmeni girecek

  • Astronomi ve Uzay Bilimleri: Fizik Öğretmenleri.
  • Müzik: Müzik öğretmenleri.
  • Görsel Sanatlar: Görsel Sanatlar öğretmenleri.
  • Arkeoloji ve Müze Eğitimi: Tarih öğretmenleri.
  • Beden Eğitimi ve Spor: Beden Eğitimi ve Spor öğretmenleri.
You might be interested:  FAQ: Sözleşmeli Öğretmen Başvuruları Ne Zaman?

Sosyal Bilgiler öğretmeni lisede derse girebilir mi?

Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik. Sosyal bilgiler öğretmeni ilkokul ve ortaöğretim düzeyinde derslere girerek öğrencilere coğrafya ve tarih alanında bilgi aktarır. Sosyal bilgiler öğretmenleri kendi branşlarında liselerde de görev yaparlar.

Halk Kültürü dersine hangi branş öğretmeni girer?

Halk Kültürü: Öncelikle Halkbilim ve Türk Halkbilimi mezunu olup hâlen sınıf öğretmeni veya farklı alanlarda görev yapan öğretmenler. Ve Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilgiler ve Tarih öğretmenleri tarafından okutulur.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersine kim girer?

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü: Öncelikle Beden Eğitimi, Biyoloji, Fen Bilimleri, Sağlık Bilgisi ile Sağlık / Sağlık Hizmetleri alanı öğretmenlerince, ihtiyacın karşılanamaması durumunda ilk yardım sertifikası bulunan öğretmenler tarafından okutulur.

Zeka oyunları dersini kim verecek?

Zekâ Oyunları: Zekâ Oyunları (Satranç, Hafıza Oyunları vb.) dersi aldığını belgelendirenler ile içeriği ve süresi Bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak sertifika alan öğretmenler tarafından okutulur. Tüm derslerle ilgili çizelge için TIKLAYINIZ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *