Sık sorulan: Öğretmen Vergi Dilimine Ne Zaman Girer 2017?

Öğretmenlerden ne kadar vergi kesiliyor?

Öğretmenlerin ilk 24.000 TL’ye kadar olan gelirlerinden %15 vergi kesintisi olur. Yani bir öğretmen Ocak ayında ortalama 7 bin TL geliri olursa bunun %15’ni gelir vergisi olarak devlete ödemek zorunda. Tabi bu ödeme kısmı maaşınızdan otomatik olarak gerçekleşir. Bu kesinti oranı 24.000 TL’ye kadar devam eder.

Vergi dilimine girmek ne demek?

Vergi dilimi; çalışanların emekleri karşılığında elde ettikleri ücret üzerinden alınacak vergi oranını belirleyen ve elde edilen gelir toplamının belirli bir yüzde üzerinden vergiye tabi olacağını gösteren artan oranlı bir tarifedir.

Vergi dilimine ne zaman girilir 2021 öğretmen?

2021 ‘de Öğretmenler Nisan Ayından İtibaren % 20’Lik Vergi Dilimine Girecek.

Gelir Vergisi kesintisi nasıl hesaplanır?

Gelir vergisi matrahı hesabını örneklendirelim: Bir işçinin brüt maaşı 5.000 TL ise; Genel sağlık sigortası işçi payı (%14): 5.000 x %14 = 700 TL. İşsizlik sigortası işçi payı (%1): 5.000 x %1 = 50 TL. Gelir vergisi matrahı tutarı: 5.000 – (700 + 50) = 4.250 TL olur.

Memur maaş vergi kesintisi ne kadar?

İktidarın belirlediği gelir vergisi tarifesine göre yılbaşından itibaren ele geçen ücrette 24 bin TL’ye kadar yüzde 15 vergi kesiliyor. Gelir, 24 bin TL’yi aştığı anda ise vergi kesintisi de yüzde 20’ye çıkıyor. Bu nedenle memur, da işçi de, bütün çalışanlar daha fazla vergi ödemeye başlıyor.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Aday Öğretmen Aylıktan Kesme Cezası Alırsa Ne Olur?

Hangi aylarda vergi dilimine girilir?

Her yıl, Mart ayından başlayarak tüm kamu görevlilerini kapsayan vergi dilimi zulmü yaşanmaktadır. Yıl sonuna kadar tüm kamu görevlileri, pozisyonlarına göre Mart ayından itibaren % 15’lik vergi diliminden % 20’lik vergi dilimine girmektedir.

Gelir dilimi nedir?

Vergi dilimi, çalışanlar tarafından elde edinilen ücret üzerinden alınan gelir vergisi oranını belirleyen ve elde edinilen gelir toplamının yüzde kaç üzerinden vergiye tabi tutulacağını gösteren artan oranlı vergi tarifeleridir.

Damga vergisi oranı ne kadardır?

Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler (Binde 9,48) Tüketicinin korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen sözleşmeler ( Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri hariç) (Binde 9,48)

Ek ders vergi dilimine girer mi?

Öğretmenlerin ek ders ücretleri maaş karşılığı girdiği derslerden fazlasına girmeleri durumunda ödenen ek gelirdir. Yöneticilerin yönetim görevi karşılığında ve yine nöbet karşılığında ödenen ek ders ücretleri gelir vergisinden etkilenmektedir.

Stopaj neye göre belirlenir?

Kira stopajı, kiracı tarafından mülk sahibinin hesabına aktarılan kira bedelinden devlete ödenen kesinti miktarıdır. Bu miktar en basit halde, brüt kira bedelinin %20’si olarak hesaplanabilir. Örneğin; 4000 TL brüt kira bedeli olan bir dairede stopaj vergisi 4000 x %20 = 800 olarak hesaplanır.

Kümülatif vergi matrahı kesintisi nasıl hesaplanır?

Kümülatif gelir vergisi matrahı nasıl hesaplanır?

 1. GSS(Genel Sağlık Sigortası) kesintisi (%14): 9.000 X %14 = 1.260 TL.
 2. İşsizlik Sigortası İşçi Payı kesintisi (%1): 6.000 X %1 = 90 TL.
 3. Brüt ücret – (GSS + işsizlik sigortası işçi payı) = Gelir Vergisi Matrahı
 4. 9.000 – (1.260+90) = 7.650 TL’dir.

Kümülatif vergi matrahı ve gelir vergisi nereden alınır?

Kümülatif vergi matrahı kişilerin çalıştığı eski yerlerden alınır. Eğer bir kişi bir yıl içerisinde farklı yerlerde çalışmış ise son çalıştığı iş yerinden kümülatif vergi matrahı belgesi alması gerekmektedir. Bu vergi Ocak ayından başlayarak yıl sonuna kadar her ay hesaplanmaktadır.

You might be interested:  Sık sorulan: Okul Öncesi Eğitimde Öğretmen-öğrenci Ilişkisi Nasıl Olmalıdır?

Özel kesintiler nelerdir?

Kesilen tutarlar ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bildirdiği hesaba yatırılır.

 • İcra Kesintileri ve Nafaka.
 • Özel Sigortalar.
 • Kasa Açığı ve Eksik Ürün.
 • Trafik Cezası
 • Limit Aşımı (Telefon, İnternet, Benzin vs.)
 • Yol Açılan Maddi Hasarlar.
 • İhbar Tazminatı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *