Sık sorulan: Okulistik Öğretmen Nasıl Üye Olunur?

Okulistik öğrenci girişi nasıl yapılır?

https://www. okulistik.com/anasayfa/kayit-ol.html adresinden kullanıcı tipi olarak Öğrenci ‘yi seçerek öğrenci üyeliğini başlatabilirsiniz.

Okulistik Üyelikten nasıl çıkılır?

Üyenin, Üyelik başlangıç anından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma bildiriminin e-posta, faks, posta ve benzeri bir yolla TEKNOLİST’e ulaşmasından itibaren üyelik iptal edilir.

Okulistik güvenli mi?

noktasında pek çok ebeveyn ve eğitimcinin de platformdan yararlanması bakımından çocuklarınız açısından son derece güvenli ve güvenilir bir eğitim sitesi olduğunu söylemek mümkündür. Güvenilir bir eğitim sitesi olan Okulistik ile çocuklarınızın eğitimine gönül rahatlığı ile devam edebilirsiniz.

Okulistik nasıl bir şey?

Okulistik internet üzerinden ulaşılan bir eğitim ve öğrenme platformudur. Okulistik ‘te Türçe, matematik, fen bilimleri, hayat bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerine ait eğitim içerikleri bulunur.

Okulistik öğrencilere ücretli mi?

Okulistik Üyeliği: Okulistik üyeliği, veliler, öğretmenler, yöneticiler ve öğrenciler için ücretsizdir. Ancak sayılan üyelik çeşitleri için hangi içeriklerin ücretsiz olarak sağlanacağı, hangi içeriklerin ücretli üyelik satın alınarak sağlanacağını belirleme hakkı TEKNOLİST’e aittir.

Okulistik hangi sınıflar için?

Okulistik internet üzerinden ulaşılan bir eğitim ve öğrenme platformudur. İlkokul 1. sınıftan 4. sınıfa, ortaokul 5. sınıftan 8. sınıfa kadar bütün öğrenciler, bu öğrencilerin aileleri, ilk ve ortaokullarda görevli öğretmenler ve eğitim yöneticileri Okulistik ‘ten yararlanabilirler.

You might be interested:  FAQ: Öğretmen Atamaları Hangi Tarihte?

Morpa Kampüs ne kadar?

Morpa Kampüs ‘ün 1 yıllık üyelik ücreti KDV dahil 288 TL ‘dir. Morpa Kampüs öğrenci üyelik süresi 1 yıldır. Üyelik süresi, üyeliğin başladığı tarihten itibaren bir yıldır ve üye öğrenciler ağustos ayında otomatik olarak bir üst sınıfa geçerler.

Okulistik sınavı kaç dakika?

Sınav puanı her bir soru grubunda öğrencinin doğru yaptığı soruların toplam soru sayısına oranlanması ve bu oranların toplanarak yüzlük sisteme çevrilmesi ile yapılır. Sıralama yapılırken eşit puana sahip öğrenciler, aynı sırada yer alır. Sınav süresi 90 dakikadır.

Okulistik E içerik paketi nedir?

Okulistik Kurumsal E – İçerik Paketi ‘nde, temel derslerin öğretim yılı süresince işlenen tüm konuları Millî Eğitim Bakanlığı öğretim programlarına tam uyumlu olarak yer alır. Yazdırılabilir Eğitim Materyalleri ile öğrencilerinize kolayca ödev verin.

Okulistik Sınavına kaç kişi girdi?

Türkiye genelinde düzenlenen Okulistik -1 Sınavına katılan 42.200 5. Sınıf öğrencisi arasından 1 öğrenci ve 59.189 7. Sınıf öğrencisi arasından 9 öğrenci Türkiye 1. si olmuşlardır.

Okulistik sınavı ne demek?

Değerlendirme Sınavları, basılı olarak okullarda uygulanan Türkiye geneli güvenilir ölçme değerlendirme sınavlarıdır. Okulistik Değerlendirme Sınavlarına katılan tüm okulların Türkiye geneli analizleri bir defada yapılır. Böylece uygulama genelinde ortalamalar değişmez.

Okulistik kaç yılında kuruldu?

Teknolist 2001 yılında kurulmuş olup, İnternet tabanlı teknolojiler ile geleneksel yayıncılık deneyimini bir araya getiren öncü bir kuruluştur.

Öğrenciler neden Okulistik kullanmalı?

▪ Okulistik, zengin görsel ve işitsel içerik yardımıyla eğitimi daha çekici, zevkli ve anlaşılır hale getirerek öğrenmeyi artırır. Özelikle veliler güçlü ölçme ve değerlendirme sistemi ile öğrencilerin eğitim durumları hakkında ayrıntılı raporlar alabilir, çocuklarına bu konuda rehberlik edebilirler.

Okülist nedir?

Okültizm veya gizlicilik, genel anlamıyla, din ve bilimin kapsamı dışında kalan doğaüstü inançlar ve uygulamalar bütünüdür. Okült, bilimsel yöntem dışındaki yollar ile “gizli” bilginin araştırılması demektir. Terim, Latince “gizlemek”, “saklamak”, “üstünü örtmek” anlamına gelen “occulere”den türemiştir.

You might be interested:  FAQ: Kpss Öğretmen Tercihleri Ne Zaman Yapılacak?

Morpa Kampüs kaçıncı sınıfa kadar var?

Morpa Kampüs ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri, sınıf ve branş öğretmenleri, okul yöneticileri ve üye öğrencilerin velileri tarafından kullanılmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *