Sık sorulan: Rehber Öğretmen Ne Kadar Maaş Alır?

Rehber öğretmenin ek dersi ne kadar?

İlgili mevzuata göre; her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehber öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 18 saati ders niteliğinde ek ders görevi sayılır.

Lisede rehber öğretmen ne yapar?

Her öğrenci için bireysel başarı değerlendirmesi yapmak, Öğrencilerin sınav stresini yönetmelerine destek olmak, Mesleki branş belirlemesi için öğrencilere rehberlik yapmak, Okulla ilgili ya da bireysel problem yaşayan öğrencilere yardımcı olmak, gerektiği takdirde başka bir uzmana yönlendirmek.

Sınıf Rehber Öğretmeni nedir?

ASIL GÖREVİ ÖĞRETMENLİK OLAN, OKULLARDA BİR SINIFIN REHBERLİK HİZMETLERİNİ YÜRÜTEN VE / VEYA REHBERLİK SAATLERİNE GİREN ÖĞRETMENDİR.

Rehber öğretmenler ek ders alır mı?

Ortaöğretim kurumlarında çalışan rehber öğretmenler de bugüne kadar bu dönemlerde fiili olarak okula gelmekte, hizmet vermeye devam etmekte, fakat ek ders ücreti alamamaktadırlar. Bu dönemlerde ortaöğretim kurumlarında çalışan rehber öğretmenlere ek ders ücreti ödemesi yapılmamaktadır.

Sınıf rehberliği kaç ek ders?

Yazının 5. Maddesinde yazılı bulunan “ Sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf şube rehber öğretmenlerinin, anılan Kararın 6’ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları, gerekmektedir” ifadesi uyarınca 8 ve 12’ler dahil tüm sınıf şube rehber öğretmenleri ayrıca bu

You might be interested:  Hızlı Cevap: Emekli Öğretmen Hizmet Cetveli Nasıl Alınır?

Rehber Öğretmen iş saati ne demek?

“ Rehberlik servislerinde görevli rehberlik öğretmenlerinin çalışma süreleri haftalık 30 iş saatidir. Günlük çalışma saatleri eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenir. Dolayıyla da bu süre çalışma saati süresi yani iş saatidir.

Kimler rehber öğretmen olarak atanabilir?

Rehber öğretmeni olmak için öncelikle lise veya dengi bir okuldan mezun olmak gerekir. Ayrıca psikoloji bölümünden mezun olanlar da yine aynı şekilde rehber öğretmeni olabilirler. Psikoloji bölümü mezunları iki yıllık tezsiz yüksek lisans şartı ile birlikte formasyon dersleri alarak rehber öğretmeni olabilirler.

Rehberlik dersi ne demek?

Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir. Rehberlik bilimsel ve profesyonel bir yardımdır. Rehberliğin esası bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir.

Kaynaştırma eğitiminde rehber öğretmenin görevleri nedir?

Mevzuata göre “ Rehber öğretmenlerin, bulunduğu okul ve kurumdaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yanında şu görevleri üstlenmesi de gerekmektedir: a) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ailelerine yönelik aile eğitimi hizmetlerini planlamak, yürütmek ve gerektiğinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla

Ilkokul rehber öğretmeni ne iş yapar?

Rehberlik servisinde Rehberlik ve psikolojik danışmanlık ya da psikoloji bölümleri mezunları “ Rehber öğretmen ” unvanı ile görev yapmaktadır. İlkokulda rehberlik servisinin amacı psikolojik açıdan sağlıklı, kendini tanıyan ve düzgün şekilde ifade edebilen, güven duyan bireylerin yetişmesine destek olmaktır.

Sınıf rehberlik programını kim uygular?

MADDE 23 – (1) Sınıf rehber öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar: a) Sınıf rehberlik planını okul rehberlik ve psikolojik danışma programı ile sınıf rehberlik programı çerçevesinde hazırlayarak en geç ekim ayının ikinci haftasında eğitim kurumu müdürüne onaylatır.

You might be interested:  Sık sorulan: 2017 Aday Öğretmen Sınavı Ne Zaman?

Sınıf öğretmeni rehberlik dersinde ne yapar?

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği (2001)’nin 51. maddesine göre; sınıf öğretmenleri rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri komisyonunun üyesi olarak, kendi sınıflarında rehberlik hizmetleri kapsamında, okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfın

Rehber öğretmenler yazın ek ders alır mı?

1- Rehber öğretmen /psikolojik danışmanların tercih danışmanlığı dönemindeki görevlendirmelerinde alacakları ek ders ücretine ilişkin hususlar ilgi (c) Genelgenin on üçüncü maddesinin ” Rehber öğretmen /psikolojik danışmanlardan öğrencilere bir üst öğrenime girmeleri yönünde rehberlikte bulunmak üzere yaz tatilinde

31 Ağustos 18 Eylül arası rehber öğretmenler ek ders alacak mı?

Rehber öğretmenlere 31 Ağustos 21 Eylül arası rehberlik ihtiyacı belirleme anketi (RİBA) görevlerini fiilen yerine getirdiklerinden dolayı ek ders ücreti ödenecektir.

Rehber öğretmenler tercih döneminde kaç saat ek ders alır?

Görüş yazısında görevler fiilen icra edildiği için rehber öğretmenlere 1/08/2020-18/09/2020 tarihleri arasında haftalık olarak 18 saat ek ders ücreti ödenmesi gerektiği belirtildi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *