Soru: Bir Okulda Norm Fazlası Öğretmen Nasıl Belirlenir?

Norm fazlası öğretmen nasıl belirlenir 2020?

Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır.

Norm fazlası kim olur?

(2) Norm kadro fazlası müdür yardımcıları, hizmet puanı daha az olandan başlamak üzere belirlenir. Hizmet puanının eşit olması durumunda ise sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan norm kadro fazlası olarak belirlenir.” hükümlerine göre değerlendirme yapılmaktadır.

Kadrolu öğretmen norm fazlası olur mu?

Kadrolu öğretmenler, hizmet puanı kıstasına göre norm fazlası ilan edilirken, sözleşmeli öğretmenler mevzuat hükmü gereğince “atama esas puan”a göre norm fazlası ilan edilmektedir. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabul etmemeleri halinde sona erer.”

Norm kadro neye göre belirlenir?

Norm kadro belirlenirken asgari kadro sayısı üzerinden gidilecektir. Asgari kadro sayınızı da norm olarak belirleyebilirsiniz. 3 olan asgari kadro sayısını 1 artırarak normu 4 olarak belirleyebilirsiniz. En fazla iki katına artırabilirsiniz.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Bir Öğretmen Ne Yapar?

Norm kadro kaç saat derse verilir?

Belirlenen norm kadroların eğitim kurumları itibarıyla dağıtımı, toplama dahil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 21 saate bir genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılır.

Norm fazlası hangi durumda olur?

Norm fazlası öğretmen tespitte temel kriter;hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere belirlenir. Bu nedenle bir okula son gelen öğretmen norm fazlası olmayıp puanı en az olan öğretmen norm fazlasıdır.

Norm fazlası öğretmen atanması ne olur?

Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır.

Tek öğretmen norm fazlası olur mu?

Bu mevzuat hükmünden de anlaşılacağı üzere tek okulun olduğu bir eğitim bölgesinde (yani başka bir okul ile birlikte norm hesaplaması yapılmayan okul ) bir okulda bir branşta 5 saate kadar ders varsa herhangi bir öğretmen normu verilmez.

Norm fazlası öğretmen atamaları yılda kaç kez yapılır?

Norm fazlası öğretmen atamaları takvimde belirtilmeli ve yılda en az iki kez yapılmalı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında 9. Sınıf öğrencileri yurt genelinde %35-%40 civarında artacağından dolayı orta öğretim kurumlarında norm kadro artışı olacaktır.

Sözleşmeli öğretmen norm fazlası olur mu?

Sözleşmeli öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, atamaya esas puan üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda atamaya esas puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası sözleşmeli öğretmen olarak

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Atanamayan Öğretmen Başka Ne Iş Yapabilir?

Iki sözleşmeli öğretmenden hangisi norm fazlası olur?

Norm fazlası öğretmen belirlenmesinde aynı okulda aynı branştan hem kadrolu öğretmen hem de sözleşmeli öğretmen varsa sözleşmeli öğretmenler direkt olarak norm fazlası olmaktadır. Sözleşmeli öğretmen yoksa hepsi kadrolu ise kadrolu öğretmen norm fazlası belirleme işleminde hizmet puanına bakılır.

Engelli öğretmen norm fazlası olur mu?

1) Bulundukları kurumda, hizmet puanı itibariyle norm fazlası konumunda bulunan engelli öğretmenler, ilgi Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sadece “tercihleri dışında, resen “ görevlendirme ve atamadan istisna tutulmalarına karşın, bazı kurumlarda norm fazlası olarak gösterilmemektedir.

Norm kadro hesaplaması nasıl yapılır?

Norm kadro hesaplanırken o branşa ya da alana ait toplam ders saati sayısı dikkate alınır. Branş öğretmenleri için norm hesaplanırken;

  1. 6-31 saate kadar 1,
  2. 31-42 saate kadar 2,
  3. 42’den fazla olması halinde her 21 saat için 1 norm verilir.

Norm kadro sayısı ne demek?

Norm Kadro, bir birimde ya da bir kurumda bilfiil yapılan işlerin iş yüküne göre orada çalışması gereklipersonel sayısının saptanmasıdır.

YÖK norm kadro ne demek?

Norm kadro nedir? *Yönetmelikte yer alan tanıma göre: Yükseköğretim kurumlarında bir bölüm, anabilim/anasanat dalı veya programda eğitim, öğretim, araştırma ve diğer hizmetlerin sürdürülebilmesi için bu Yönetmelik çerçevesinde sayısı belirlenen öğretim elemanı kadrosu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *