Soru: Danışman Öğretmen Nasıl Olunur?

Danışman öğretmen kaç yıllık olmalı?

MADDE 10-(1) Danışman öğretmenin, aday öğretmenlerin yetiştirme sürecinde görevlendirildikleri eğitim kurumu müdürünce, adaylık dâhilen az on yıl hizmet süresine sahip öğretmenler arasından ulusal veya uluslararası projelerde koordinatör, danışman veya katılımcı öğretmen olarak görev almış olan, sosyal ve kültürel

Danışman Öğretmen kimler olabilir?

Yeni atanan öğretmenlerin 6 aylık dönemde yetiştirilmeleri amacıyla en az 10 yıl hizmeti olan öğretmenler arasından ulusal ve uluslararası projelerde koordinatör, danışman veya katılımcı öğretmen olarak görev almış, sosyal kültürel faaliyetlere katılım sağlayan, iletişim becerisi ve temsil yeteneği güçlü, mesleği ile

Danışman öğretmen ne zaman puan verir?

İl Koordinatörünce belirtilen Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine katılır. Toplam 180 Saat planlanmıştır. 10. Atmış iş günü sonunda Danışman Öğretmen ve Okul Müdürü tarafından MEBBİS üzerinden BİRİNCİ DEĞERLENDİRME yapılır.

Aday öğretmen yer değiştirebilir mi?

(3) Aday öğretmenlerin, alanında norm fazlası olması ile sınavda başarısız olmaları nedeniyle yapılacak yer değiştirmeler ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik kapsamında ifade edilen sağlık ve can

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Meb Hangi Ülkelere Öğretmen Gönderiyor?

Danışman öğretmen ek ücret alır mı?

Danışman öğretmenlere ek bir ücret verilmemektedir ancak verilen hizmet puanı ile taşra bölgelerinden şehir merkezlerine atamaların kolaylaşması mümkün olmaktadır. Resmi olarak yayınlanmasa da kulaktan kulağa söylene gelen dedikodular da mevcuttur.

Danışman öğretmen ne yapar?

Danışman Öğretmen; okulda öğrencinin derslerdeki gelişimini, motivasyonunu, devam ve devamsızlığını izleyen,başarısını arttırmasına yardımcı olan, öğretmenleri, arkadaşları, aile ile ilişkileri ve sosyal yaşantısını tanıyan, öğrencinin gereksinimi olan durumlarda ona destek veren kişidir.

Idareciler danışman öğretmen olabilir mi?

8) ALT PROJELERDE KİMLER DANIŞMAN OLABİLİR? Okulda görev yapan tüm öğretmenler (okul öncesi öğretmeni /sınıf öğretmeni /branş öğretmen, ücretli ve idareci ) danışman olabilir.

Aday Öğretmen Danışman atamaları nasıl yapılıyor?

Not2: Aday öğretmene danışman müdür ve danışman öğretmen atamaları kesinlikle kurum mebbisleri üzerinden yapılmaktadır. Gerekli işlemler yapılmalı hata olması durumunda İlçe milli eğitim müdürlüğüne başvurulmalıdır.

Aday öğretmen derse girer mi?

Her ne kadar ilgili yönetmeliğe göre ‘ aday öğretmenlere yetiştirme sürecinden bağımsız olarak ders, etüt, nöbet vb. görevler verilemez.’denilse de bir çok okulda aday öğretmenler derslere yalnız girmektedir. Aday öğretmenlere nöbet görevi de verilmektedir.

Aday öğretmenlik sınavından kaç puan almak gerekir?

Sınavda başarılı olmak için en az kaç almak gerekir? Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı puanı 60 (altmış) ve üzerinde olan aday sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler başarılı sayılır.

Aday öğretmen değerlendirme puanı kaç olmalı?

Sözleşmeli olarak atanan ve özel öğretim kurumlarında adaylığı kaldırılan aday öğretmenlere Uyum Programı (312 saat) uygulanacaktır. Öğretmen Performans Değerlendirme Formu MEBBİS üzerinden doldurulur. Genel Ortalama 50 (Elli) puanın altında olması durumunda Aday Öğretmen BAŞARISIZ sayılmaktadır.

Aday Öğretmenlik süresi ne kadar?

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun ” Öğretmenlik ” başlıklı 43. maddesi 6. fıkrasında 2014 yılı Mart ayında yapılan değişiklikle; ” Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye

You might be interested:  2019 Öğretmen Atamaları Kayma Ne Kadar Olur?

Öğretmenler istediği yere atanabilir mi?

hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak

Aday öğretmenin hakları nelerdir?

Aday öğretmenler de asil olanlar gibi sendikalara üye olabilirler. Aday öğretmenler de Milli Eğitimin düzenlediği mahalli ve merkezi tüm seminer ve kurslara katılabilir ve bunlar için harcırah alabilir. Aday öğretmenler de ek derslere girebilir ve ek ders ücretlerini tam olarak alabilirler.

Aday öğretmen formları ne zaman doldurulacak?

FORM -4A; DANIŞMAN ÖĞRETMEN TARAFINDAN 7.HAFTADAN İTİBAREN DOLDURULACAKTIR. ADAY ÖĞRETMİNİN DERS İÇİ UYGULAMA YAPTIĞI ZAMANDA ( ADAY ÖĞRETMEN DERS ANLATIRKEN) DOLACAKTIR. ADAY ÖĞRETMEN 7.HAFTA İTİBARİYLE HAFTADA 3 GÜN GÜNDE 3 SAAT TOPLAMDA HAFTADA 9 SAAT DERS ANLATACAK OLUP HER DERS SAATİ İÇİN AYRI AYRI DOLDURUCAKTIR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *