Soru: Hangi Derse Hangi Öğretmen Girer?

Astronomi dersini hangi branş öğretmenleri girer?

Hangi seçmeli derse hangi branş öğretmeni girecek

  • Astronomi ve Uzay Bilimleri: Fizik Öğretmenleri.
  • Müzik: Müzik öğretmenleri.
  • Görsel Sanatlar: Görsel Sanatlar öğretmenleri.
  • Arkeoloji ve Müze Eğitimi: Tarih öğretmenleri.
  • Beden Eğitimi ve Spor: Beden Eğitimi ve Spor öğretmenleri.

MEB kimler öğretmen olur?

Madde 6 – Öğretmenler, ek çizelgede belirtilen alanlar itibarıyla bu alanların karşısında gösterilen yükseköğretim programlarından en az lisans mezunu olanlar arasından seçilir. Öğretmenliğe; ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarından en az lisans düzeyinde mezun olanların atanması esastır.

Zeka oyunları dersini kim verecek?

Zekâ Oyunları: Zekâ Oyunları (Satranç, Hafıza Oyunları vb.) dersi aldığını belgelendirenler ile içeriği ve süresi Bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak sertifika alan öğretmenler tarafından okutulur.

Sınıf ogretmeni hangi derslere girer?

Sınıf öğretmeni, ilkokula başlayan öğrencilere okuma ve yazma ile temel matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi ve el becerisi gibi eğitimleri veren kişidir.

Halk Kültürü dersine hangi branş öğretmeni girer?

Halk Kültürü: Öncelikle Halkbilim ve Türk Halkbilimi mezunu olup hâlen sınıf öğretmeni veya farklı alanlarda görev yapan öğretmenler. Ve Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilgiler ve Tarih öğretmenleri tarafından okutulur.

You might be interested:  Öğretmen Olmak Için Hangi Üniversiteyi Okumak Gerekir?

Drama dersini kim verir?

“ Drama: Öncelikle üniversitelerin ‘ Drama ‘, ‘Oyunculuk’, ‘ Drama ve Oyunculuk’ bölümü mezunu olan öğretmenler olmak üzere, lisans ve lisansüstü sırasında drama dersi aldığını belgelendirenler ile içeriği ve süreci bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak sertifika alan öğretmenler tarafından okutulur.”

Kimler Görsel Sanatlar öğretmeni olabilir?

Üniversitelerin görsel sanat fakültesinde okumak için yetenek sınavına girmek şarttır. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler 4 yıllık eğitimden sonra görsel sanat öğretmeni olabilir. Güzel sanatlar fakültesinden mezun olanlar da formasyon eğitimi aldıktan sonra öğretmenlik yapabilir.

Öğretmenlik Meslek Bilgisi tezsiz yüksek lisans kaç yıl?

Tezsiz yüksek lisans programı üç yarıyıl sürmektedir.

Hangi bölüm mezunları öğretmen olabilir?

Kimler Sınıf Öğretmenliğine atanabilir? Sınıf öğretmenliğine; yükseköğretim kurumlarının sınıf öğretmenliği ile Üstün Zekâlılar Öğretmenliği programlarından mezun olanlar atanabilmektedir.

Medya okuryazarlığı dersini kim verecek?

Bu Karara göre ilköğretim kurumlarında okutulan medya okur yazarlığı dersi öncelikle üniversitelerin basın yayın yüksekokulları/ iletişim fakültelerinden mezun olup hâlen sınıf öğretmeni olarak görev yapanlar ile gazetecilik alanı, halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanı, radyo-televizyon alanı öğretmenleri

Proje hazırlama dersi hangi öğretmen girer?

Proje Hazırlama: Bu derslerin okutulduğu kurumda görev yapan bütün alan öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur. Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik: Bu derslerin okutulduğu kurumda görev yapan bütün alan öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur.

Sosyal Bilgiler öğretmeni Türkçe dersine girebilir mi?

Eğitim fakültelerine bağlı olan sosyal bilgiler öğretmenliğinin öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir. Yalnızca bu bölümde basit düzeyde İngilizce eğitim verilmektedir. Bu bölümde öğretim dili Türkçe olduğu için tüm dersler Türkçe olarak işlenmektedir.

Ilkokulda hangi derslere branş öğretmenleri girecek?

Bu hükümlere göre de; ilkokullarda resim-iş, müzik, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile alan öğretmenleri sınıf öğretmeninin yerine derse girebilmektedirler.

You might be interested:  Sık sorulan: Öğretmen Maaş Farkı Ne Zaman Yatar 2019?

Sosyal Bilgiler öğretmeni hangi derslere girer?

Sosyal Bilgiler Öğretmeninin okuttuğu dersler şunlardır: Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Eğitim Tarihi, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi, Demokrasi ve İnsan Hakları,, Ortak Türk Tarihi, Hukuk ve Adalet, Halk Kültürü, Düşünme Eğitimi, Medya Okuryazarlığı, İnsan Hakları, Yurttaşlık

Sınıf öğretmenleri ingilizce ve din kültürü dersleri için ek ders alır mı?

din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile alan öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin okulda bulunmaları ve bu saatlerde okul müdürünün vereceği eğitim ve öğretimle ilgili işleri yapmaları hâlinde, verilen bu görevler ek ders görevinden sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *