Soru: Iyi Bir Rehber Öğretmen Nasıl Olmalı?

Bir okulda rehber öğretmen ne iş yapar?

Rehber Öğretmen, öğrencilerin kişisel gelişimini desteklemek ve öğretim hedeflerine ulaşabilmelerini sağlamak için öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunar. Bu görevi gerçekleştirirken ebeveyn, yönetici ve diğer öğretmenlerle birlikte çalışır.

Kimler rehber öğretmen olarak atanabilir?

Rehber öğretmeni olmak için öncelikle lise veya dengi bir okuldan mezun olmak gerekir. Ayrıca psikoloji bölümünden mezun olanlar da yine aynı şekilde rehber öğretmeni olabilirler. Psikoloji bölümü mezunları iki yıllık tezsiz yüksek lisans şartı ile birlikte formasyon dersleri alarak rehber öğretmeni olabilirler.

Özel okullarda kimler rehber öğretmen olabilir?

Resmi okullar ve özel öğretim okullarında rehber öğretmen olarak Eğitim Fakültesi Rehberlik Hizmetleri Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans programları ile Fen Edebiyat Fakülltesi Psikoloji bölümünden mezun olup pedagojik formasyon sertifikası alan mezunlar çalışabilmektedirler.

Okul rehber öğretmen derse girer mi?

Günlük çalışma saatleri ve iş akışı eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenir. Diğer taraftan rehberlik ödetmeni ders vaatlerinde Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinde yer alan görev ve sorumluluklarını yerine getirdiğinden dolayı boş derse girme görevi verilmez.

You might be interested:  Sık sorulan: Öğretmen Sınıfa Girince Ne Yapmalı?

PDR ne kadar maaş alır 2020?

Maaşlarına ek olarak MEB bünyesinde çalışan psikolojik danışman ve rehber öğretmenler haftalık 18 saat toplamda aylık 72 saat ek ders ücreti almaktadır. Ek ders ücreti toplamda 1200 – 1400 arası değişebilmektedir. MEB de çalışan PDR mezunu Psikolojik Danışmanlar aylık olarak toplam 6.000 – 6.200 TL maaş almaktadır.

Rehabilitasyon merkezlerinde rehber öğretmen ne iş yapar?

Rehber Öğretmenin Görevleri: Eğitim kurumunun türüne ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yıllık çerçeve plan hazırlar. Sınıf rehberlik planlarının hazırlanmasında, uygulanmasında, sınıf içi rehberlik uygulamalarının geliştirilmesinde sınıf rehber öğretmenlerine rehberlik eder.

Sosyoloji mezunu rehber öğretmen olarak atanabilir mi?

Bilindiği üzere MEB, 2011 yılında yaklaşık yirmi bin civarında olan rehber öğretmen açığını kapatmak için “ sosyoloji ” alanından mezun olan kişilere rehber öğretmenlik alanına geçiş hakkı tanımıştı. Bugün alan değişiklikleri sürecinde sosyoloji alanı mezunlarının rehber öğretmenlik alanına geçişine müsaade edilmiyor.

Rehber öğretmeni olmak için kaç net gerekir?

1- Ortaöğretim Başarı Puanının, 2021 YKS-EA puanına etkisi 52,2 olan bir öğrencinin BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ PDR, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü kazanabilmesi için 395 ham puan alması gerekmektedir. Bu öğrenci, TYT – Temel Yeterlilik sınavında toplam 77,75 net. 3,5 net Fen Bilimleri neti yapmalıdır.

Rehber öğretmeni olmak için kaç puan gerekir?

YKS EA Puanı: 423,418 puan gelecektir. Hacettepe Üniversitesi PDR bölümünü kazanmak için aşağıda yer alan netleri yapmak gerekir: 64,5 net TYT ve 48,75 net AYT. Öğrencinin OBP Puanı: 51,6 olsun. YKS EA Puanı: 388,898 puan gelecektir.

Özel okullarda rehber öğretmen zorunlu mu?

Özel okullar ve kurumlar Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nun ” Öğretmenlik alan atamalarına kaynaklık eden 9 nolu kararında” açıkça belirtildiği gibi Okul Rehberlik hizmetleri kapsamında okullarınızda Rehber öğretmen /Psikolojik Danışman olarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans mezunu çalıştırmak

You might be interested:  FAQ: 2002 Öğretmen Maaşı Ne Kadar?

Rehberlik araştırma merkezlerinde kimler çalışabilir?

Rehberlik araştırma merkezleri genellikle her ilçede bir tane bulunmaktadır. Kurumda özel eğitim öğretmenleri ve psikolojik danışmanlar çalışmaktadır. Daha çok özel eğitim konusunda hizmet veren kurumda “ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” ve “Özel Eğitim” olarak 2 bölüm yer alır.

Rehberlik ve psikolojik Danışmanlık ne kadar maaş alır?

Bir psikolojik danışman, aylık ortalama olarak orta okul ve lise dengi okullarda 4000-TL ile 4.550-TL aralığında maaş almaktadır. Rehberlik ve araştırma merkezinde çalışanlar ise daha yüksek maaşlar almakta olup maaş aralıkları 5.500-TL ile 6.500-TL arasında değişmektedir.

Rehber öğretmen kaç saat derse girer?

MADDE 25 – (1) Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli rehber öğretmen /psikolojik danışmanların çalışma süreleri bir iş saati 60 dakika olmak üzere haftalık 30 iş saatidir.

Rehber öğretmen ek ders alacak mı?

Ortaöğretim kurumlarında çalışan rehber öğretmenler de bugüne kadar bu dönemlerde fiili olarak okula gelmekte, hizmet vermeye devam etmekte, fakat ek ders ücreti alamamaktadırlar. Bu dönemlerde ortaöğretim kurumlarında çalışan rehber öğretmenlere ek ders ücreti ödemesi yapılmamaktadır.

Rehabilitasyon merkezlerinde öğretmen kaç saat derse girer?

Çalışma saatlerimiz 08.00-19.00 arası. Haftada 1 gün iznimiz var. 40 saat zorunlu eğitim veriyoruz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *