Soru: Öğrenci Öğretmen Iletişimi Nasıl Olmalıdır?

Sağlıklı öğretmen öğrenci ilişkisi nasıl olmalıdır?

Ögretmen, nefret edilen biri değil, sevilen, sınıfta sürekli aranan ve beklenen biri olmalıdır. Öğretmen, sınıfta öğrencilere bilgi-beceri-tutum kazandırmanın yanında, onlara sevgi, saygı, mutluluk, hosgörü, bağlılık, arkadaşlık, iyi geçinme, disiplin, düzen gibi kavramları da kazandırmalıdır.

Öğretmen öğrencilerle nasıl iletişim kurmalı?

Öğretmen öğrenciyi dinlemelidir. Dinlemek, yorum yapmadan, öğrencinin sözünü kesmeden, suçlamadan sabırla, öğrencinin anlatmak istediğini anlamaya çalışmaktır. Daha sonra öğrencinin anlatmak istediğini düzgün sözcüklerle öğrenciye ifade etmek gerekir. Öğretmen öğrenci ile “ben” dilinde iletişim kurmalıdır.

Sınıftaki iletişim sürecinde öğretmen nedir?

Öğretmen sadece sınıfta konuşan öğrencilere değil, konuşmayan öğrencilere de seslenmeli ve onların derse katılımını sağlamalıdır. Öğretmen bir soru sorduğu zaman onlara cevaplamaları için süre tanımalıdır. Sınıf yönetiminde iletişim eksikliği ya da kötü iletişim eğitimin kalitesini düşürmektedir.

Öğrencilerle nasıl iletişim kurulur?

Öğretmenler için öğrencilerle iletişimi geliştirme yolları: Tutkuyla, mizahla ve eğlenceli ders anlatmak

 • COŞKU VE TUTKUYLA ÖĞRETİN.
 • POZİTİF BİR DURUŞ SERGİLEYİN.
 • MİZAHI DERSE SOKUN.
 • ÖĞRENMEYİ, EĞLENCELİ BİR ETKİNLİK HALİNE GETİRİN.
 • ÖĞRENCİLERİN İLGİ ALANLARINI KULLANIN.
 • HİKÂYE ANLATIMINA YER AÇIN.
 • SAYGILI DAVRANIN.

Öğretmenlik mesleği size ne ifade ediyor?

Öğretmen, toplumun eğitim hedefleri doğrultusunda bireylere eğitim ve öğretim sunmakla görevli kişiye verilen mesleki ünvandır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde, ‘ Mesleği bilgi öğretmek olan kimse’ olarak tanımlanan öğretmenlik, alan eğitimi ve pedagojik formasyon gibi süreçlerin ardından edinilebilen bir meslektir.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Öğretmen Ne Demek?

Iyi bir öğretmen nasıl olmalı?

Öğretmen yeterliliğinin öğrencinin başarısı üzerindeki etkisi büyüktür. Öğretmen sınıf yönetimi, alan bilgisi, iletişim bilgisi, kavram bilgisi, bilişim okur yazarlığı alanlarında yeterli olmalıdır. Öğrencilere kendi çocukları gibi davranmalı, kolaydan zora doğru, öğrencinin anlayacağı şekilde ders anlatmalıdır.

Bir öğretmen için etkili iletişim becerilerine sahip olmak neden önemlidir?

İletişim becerilerinde başarılı olan öğretmenler, öğrencileriyle daha samimi ilişki kurarlar. Bu şekilde öğretme ve öğrenme süreçleri daha zevkli ve yarar sağlayıcı olur. Öğrencilerin daha başarılı ve özgüvenli olabilmesi için öğretmenlerin sınıfı iyi yönetebilmesi ve öğrencilerle iletişim kurabilmesi gerekmektedir.

Öğretmenlerin sahip olması gereken kişiler arası iletişim becerileri nelerdir?

Gelecek nesilleri şekillendirecek olan nitelikli öğretmenlerin sahip olmaları gereken beceriler arasında, iletişimde netlik, beklenileni tam olarak açıklama, öğrenci ve diğer personelle iyi iletişim kurabilme, duyuşsal ve sosyal yönden anlatımcı ve duyarlı olma becerileri yer almaktadır (Yüksel, 2001).

Öğretmenin iletişim becerileri nelerdir?

Öğretim elemanları, sınıf-içi iletişime dayalı olarak öğretmenlerin ‘alan bilgisine sahip olma, dili açık ve anlaşılır biçimde kullanma, demokratik olma, uygun cümleler kurma, iletişimi destekleyici fiziksel ortamlar oluşturma’ gibi özellikleri; öğretmen adayları ‘güleryüzlü olma, empati becerisine sahip olma, sevgi,

Sınıfta iletişim nedir ve nasıl olmalıdır?

Sınıf, öğrenciler ve öğretmenlerin, eğitsel amaçlara ulaşabilmek için,kendilerinde var olan ve çeşitli iletişim araçlarıyla sağladıkları bilgi ve yaşantıları, uygun bir düzenlenişle paylaştıkları ortamdır. Bu paylaşım, iletişimle olur.

Sınıfta istenmeyen davranışlar ne demektir?

Okulda ve sınıfta eğitsel çabalara engel olan davranışların tümü istenmeyen davranış olarak nitelendirilir. Dersin akışını bozan, hedef davranışlara ulaşmayı zorlaştıran veya engelleyen her davranış istenmeyen davranıştır.

Sınıfta iletişim engelleri nelerdir?

Öğretmenden Kaynaklanan İletişim Engelleri Neler?

 • Öğretmen öğrenci iletişimi sürecinde öğretmenden kaynaklanan iletişim engellerini şu şekilde sıralayabiliriz:
 • Öğretmenin öğrencilerini yeteri kadar tanıyamaması
 • Öğretmenin derslere hazırlıksız ve isteksiz gelmesi.
 • Öğretmenin iletişim becerileri konusundaki yetersizlikleri.
You might be interested:  Soru: Yurt Dışına Çıkacak Öğretmen Ne Yapmalı?

Veli ile iletişim nasıl olmalı?

Görüşme sırasında göz kontağı kurun, farklı şeylerle ilgilenmeyin ve samimi olun. Söz kesmeden, müdahale etmeden, dikkatli ve içten bir şekilde dinleyin ki bunu karşı taraftan da bekleyebilin. Anlatılan bazı önemli bilgileri not almanız gerekiyorsa bunu ihmal etmeyin. Bu şekilde veli de önemsendiğini hissedecektir.

Iletişim engelleri ne demek?

İletişim engelleri, kişiler arası ilişkilerde olumsuz sonuçlara sebep olabilecek ve iletişimi bozacak yüksek riskli davranımlardır. İletişimi engelleyen unsurlar konuşma içine farkında olmadan sokulmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *