Soru: Öğretmen Yolluk Işlemleri Nasıl Yapılır?

Öğretmen yolluğunu kim yapar?

Eğer görev yaptığınız okul lise ise okul idaresi sizin yolluğunuzu hesaplayıp, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mal Müdürlüğüne onaylatıp işlemleri tamamlayacaktır. Çalıştığınız kurum ilkokul ya da ortaokul ise MEM Muhasebe Servisi yolluk işlemlerinizi halledecektir. Yolluğunuzu tercihen ayrıldığınız kurumdan yaptırınız.

Il içi tayini çıkan öğretmen ne zaman ilişik keser?

İlan edilen atama sonuçlarına göre tercih ettiği eğitim kurumuna atanmış olan öğretmenler 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Il içi tayin çıktıktan kaç gün sonra ilişik kesilir?

Hemen ayrılış yapacak olan öğretmenlerin kararnamesi okula geldiği gün ilişik kesebilir. Kararname tebliğinden itibaren 15 gün mehil müddetinizi kullanabilirsiniz. İl içi ilişik kesmek 15 gün içerisinde yapılabilir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre sonuçlar 24 Ağustos tarihinde erişime açıldı.

Tayini çıkan bir öğretmen zamanında ilişiği kesmezse ne olur?

Eğer öğretmen ilişik keserse dönüş yok. Iptal düşünen öğretmenlerin istekleri gerçekleşirse kendilerini bekleyen bir başka tehlike okullarında norm açığı yoksa bu okulda kalmayacak başka bir okula kararnameleri çıkarılacak.

You might be interested:  Soru: Yeni 20 Bin Öğretmen Ataması Ne Zaman?

Öğretmenlere verilen yolluk ne kadar?

Yolluk hesabıyla ilgili 2020 yılı için ödenen tutarlar şöyle hesaplanıyor: 2020 yılı için belirlenen yevmiye 43,15 TL’dir. Yolluk hesaplanırken memur yevmiyenin 20 katını, aile fertleri ise 10 katını alır.

Yolluk kim tarafından ödenir?

Harcırahın sureti tediyesi’ başlıklı 57’nci maddesinde “Harcırah hizmetin taallük ettiği kurum bütçesinden ödenir.

Il içi yer değiştirme yolluk alınır mı?

Bu düzenlemeyle birlikte memurlar, öğretmenler il içi atamaları sonrasında başka bir ilçeye gittiklerinde (Örneğin İstanbul’un Pendik ilçesinden Avcılar ilçesine tayin olan memur) yolluk alabileceklerdir.

Il dışı kararname geldikten kaç gün sonra ilişik kesilir 2021?

Eğer farklı ilçeye tayinimiz çıktı ise kararnameniz gelir ve okulumuzdan ilişiğimiz kestiririz sonra 15 gün içinde yeni okula başlamalıyız. Aynı ilçe içinde tayinimiz çıktı ise kararname geldikten sonra 15 gün içinde eski okulumuza gidip ilişik keseceğiz ama aynı gün içinde yeni okula gidip görevi başlatacağız.

2021 il içi atama kararnameleri ne zaman gelecek?

İl içi yer değişikliğine başvuran öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 27 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

Mehil müddeti ne demek?

İlgili kişiye atama işleminin tebliğ edildiği (ya da tebliğ edilmiş sayıldığı) tarihi izleyen günden başlamak üzere, göreve başlanması gereken son gün mesai saati bitimine kadar olan süre, “ mehil müddeti ” olarak bilinmektedir. Mehil süresi, atama yapılan yerin aynı yerde veya başka yerde olmasına göre değişmektedir.

Üniversiteden ilişik kesmek ne demek?

ÖNEMLİTakip ettiği öğretim programında yer alan derslerden hiç almadığı veya yarıyıl/ yılsonu sınavlarına girme hakkı elde edemediği toplam ders sayısı altı veya daha fazla olan öğrencilerin Üniversite ‘yle ilişikleri kesilir.

You might be interested:  Sık sorulan: Öğretmen Emekli Ikramiyesi Ne Zaman Yatar?

Norm fazlası öğretmenler ne zaman ilişik keser?

Atama sisteme girişi ve kararnamelerin düzenlenme tarihi 29 Temmuz olarak belirlendi. Milli Eğtiim Bakanlığı’nın takvimine göre, 2020 il içi atama sonuçlarını öğrenen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapabilecekler.

Il dışı tayin çıktıktan sonra iptal edilebilir mi?

Atama işlemi gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak diğer eşin bulunduğu il ‘e atama işlemi gerçekleşmemesi durumunda ve atama işlemi gerçekleşen öğretmenin de istemesi halinde iller arası isteğe bağlı yer değişikliğine bağlı olarak gerçekleşen atama işlemi iptal edilebilecektir.

MEB atama iptali nasıl olur?

Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.

Atama iptal edilebilir mi?

Sonuç olarak; İl dışı ataması yapılan ve bu atamayı iptal ettirmek isteyen öğretmenlerimizin, atama sonucunda oluşacak mazeretlerine göre iptal hakkı tanınacak. Mazereti olmayan öğretmenlere iptal hakkı verilmeyecek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *