Soru: Rehber Öğretmen Ne Demek?

Rehber Öğretmen kimler olabilir?

Rehber öğretmeni olmak için öncelikle lise veya dengi bir okuldan mezun olmak gerekir. Ayrıca psikoloji bölümünden mezun olanlar da yine aynı şekilde rehber öğretmeni olabilirler. Psikoloji bölümü mezunları iki yıllık tezsiz yüksek lisans şartı ile birlikte formasyon dersleri alarak rehber öğretmeni olabilirler.

Rehber öğretmen derse girer mi?

Günlük çalışma saatleri ve iş akışı eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenir. Diğer taraftan rehberlik ödetmeni ders vaatlerinde Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinde yer alan görev ve sorumluluklarını yerine getirdiğinden dolayı boş derse girme görevi verilmez.

Kimler sınıf rehber öğretmeni olabilir?

İlköğretim ve orta öğretim okullarında rehberlik hizmetlerini yürütmek üzere her sınıf için öğretim yılı başında öğretmenler kurulunca, rehberlik işine yatkın ve istekli ders öğretmenleri arasından seçilen öğretmenler, okul müdürünün ataması ile sınıf rehber öğretmeni olarak, kendisine verilen sınıfın rehberlik

Sınıf rehber öğretmeni nedir?

ASIL GÖREVİ ÖĞRETMENLİK OLAN, OKULLARDA BİR SINIFIN REHBERLİK HİZMETLERİNİ YÜRÜTEN VE / VEYA REHBERLİK SAATLERİNE GİREN ÖĞRETMENDİR.

Özel okullarda kimler rehber öğretmen olabilir?

Resmi okullar ve özel öğretim okullarında rehber öğretmen olarak Eğitim Fakültesi Rehberlik Hizmetleri Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans programları ile Fen Edebiyat Fakülltesi Psikoloji bölümünden mezun olup pedagojik formasyon sertifikası alan mezunlar çalışabilmektedirler.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Öğretmen Emekli Dilekçesi Ne Zaman Verilir 2019?

Rehber öğretmen nasıl olunur 2020?

Rehber öğretmen olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır. Psikoloji bölümünden mezun olup, pedagojik formasyon alarak da mesleği icra etmek mümkündür.

Rehber öğretmen kaç saat derse girer?

MADDE 25 – (1) Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli rehber öğretmen /psikolojik danışmanların çalışma süreleri bir iş saati 60 dakika olmak üzere haftalık 30 iş saatidir.

Rehber öğretmen ek ders alacak mı?

Ortaöğretim kurumlarında çalışan rehber öğretmenler de bugüne kadar bu dönemlerde fiili olarak okula gelmekte, hizmet vermeye devam etmekte, fakat ek ders ücreti alamamaktadırlar. Bu dönemlerde ortaöğretim kurumlarında çalışan rehber öğretmenlere ek ders ücreti ödemesi yapılmamaktadır.

PDR öğretmenleri ne kadar maaş alır?

RAM da çalışan psikolojik danışmanların 2021 yılı güncel maaşı 4.830 TL’ dir. Ancak aldıkları ek ders ücreti yönetmelik gereği %25 fazla ödenir. Ek ders ücretleri 1400 – 1600 arasında olmaktadır. Toplamda RAM da çalışan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin aldıkları maaş 6.200 – 6.400 TL’ dir.

Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri nelerdir?

Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin organizasyonu ve rehberliğinde yürütür. c) Sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisiyle iş birliği yapar.

Sınıf rehberlik Nedir?

Birincisi, öğrencilerin gelişimlerini destekleyerek onların gelişim görevlerini başarmalarına yardımcı olmaktır. Yani, sınıf rehberliği etkinlikleri her bir öğrencinin özel durumları ile değil, okuldaki bütün öğrencilerin gelişimleri ile ilgilenir.

Sınıf öğretmeni rehberlik dersinde ne yapar?

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği (2001)’nin 51. maddesine göre; sınıf öğretmenleri rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri komisyonunun üyesi olarak, kendi sınıflarında rehberlik hizmetleri kapsamında, okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfın

You might be interested:  Öğretmen Emeklilik Ne Zaman?

Ilkokul rehber öğretmeni ne iş yapar?

Rehberlik servisinde Rehberlik ve psikolojik danışmanlık ya da psikoloji bölümleri mezunları “ Rehber öğretmen ” unvanı ile görev yapmaktadır. İlkokulda rehberlik servisinin amacı psikolojik açıdan sağlıklı, kendini tanıyan ve düzgün şekilde ifade edebilen, güven duyan bireylerin yetişmesine destek olmaktır.

Rehberlik dosyasında neler olmalı?

SINIF REHBERLİK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

  • Sınıf Yıllık Rehberlik Çalışma Planı
  • Yönetmelik(Sınıf Rehber Öğretmeninin görevleri)
  • Sınıf Listesi.
  • Öğrenci Tanıma Fişleri.
  • Öğrenci Adres ve Telefon bilgileri.
  • Oturma Planı Örneği.
  • Sınıf İçinde Yapılan Başkan, Sınıf Temsilcisi, Onur Kurulu Vb.

Rehberlik Çerçeve Planını kim hazırlar?

Madde 50 – Psikolojik danışman aşağıdaki görevleri yapar: a) İl çerçeve programını temel alarak okulunun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programını sınıf düzeylerine, okulun türüne ve öğrencilerin İhtiyaçlarına göre hazırlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *