Soru: Ücretli Öğretmen Sigortası Ne Zaman Başlar?

Ücretli öğretmenlik SGK var mı?

MEB Ücretli öğretmen 132 saat derse girebilecek ve (132 gün x 16,33 TL) 2.155,56 TL brüt ücret alarak (132 / 7,5) 18 gün sigorta primi bildirilecektir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda görevli Ücretli öğretmenimiz adına ise aldığı ücretten bağımsız olarak 30 gün sigorta primi bildirilecektir.

Ücretli öğretmenler hangi sigorta kapsamında?

Ücretli öğretmenin sigortası 4C kapsamında olmayacaktır çünkü memur değildir, kadrosu yoktur. 4A kapsamında yani işverene bağlı çalışan işçi gibi sigorta yatacaktır. Sigorta primleri ise part time iş sayıldığı için 15 gün üzerinden ödenir.

Ücretli öğretmen sigorta girişi nasıl yapılır?

Ücretli öğretmen SGK işe giriş işlemleri nasıl yapılır? Sigortalı işe giriş bildirgesi sekmesine tıklanır.

  1. İlgili kısmi zamanlı öğretmenin ( ücretli öğretmenin ) TC kimlik numarası yazılır.
  2. Bul sekmesine tıklanır.
  3. İşe Giriş Bildirgesi sekmesine tıklanır. Gelen pencere aşağıdaki gibi olacaktır.

Ücretli öğretmen e bildirge nasıl yapılır?

Sisteme giriş e – bildirge kullanıcı adı ve iş yeri şifresiyle yapılmaktadır. Sistemde Kimlik No’ya göre rapor arama bölümüne girilir. Gelen ekranda Rapor türü seçilerek, ilgilini Kimlik Numarası ile rapor aranır. Onay bekleyen rapor listesinden onaylanacak rapor seçilir detay görüntüleme ekranına geçilir.

You might be interested:  FAQ: Öğretmen Emeklilik Başvurusu Ne Zaman Yapılır?

Ücretli öğretmenlik SSK başlangıcı sayılır mı?

Vekil öğretmenlik yapanlar için yatırılan primler uzun vadeli sigorta kolları primlerini yani malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerini de içerdiğinden işe başlama tarihleri sigorta başlangıcından sayılır.

2020 2021 ücretli öğretmen ders ücreti ne kadar?

Ücretli öğretmenler ders başı 19,78 TL ücret alıyorlar.

Ücretli öğretmenlik derece kademeye sayılır mi?

(2) Birinci fikra hükümleri çerçevesinde sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin ücretli olarak çalıştığı hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.”

Vekil öğretmenlik emekliliğe sayılır mi?

18 yaşınızı doldurmadan önce görev yaptığınızı belirttiğiniz vekil öğretmenlik süresi memurluk hizmet süresinden sayılmaz. Diğer hizmetlerinize göre emeklilik kazanımı şartlarınız ise şu şekilde olur. Belirttiğiniz hizmet durumunuza göre emeklilik yaş grubunuz 55 yaşınızı doldurduğunuz tarih olur.

Ücretli öğretmenlik iptali nasıl olur?

Ardından sırasıyla şu işlemler yapılır. Şu şekilde sıralayabiliriz.

  1. İlgili ücretli öğretmenden alınan istifa dilekçesi.
  2. Dilekçenin Doküman Yönetim Sistemine (DYS)işlenmesi.
  3. İlçe milli eğitim müdürlüğü insan kaynakları bölümüne üst yazı yazılması(DYS)
  4. SGK Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi işlemleri.

Ücretli öğretmenlikten istifa eden geri dönebilir mi?

Bu durum kanunlarda görevden çekilme olarak adlandırılır. 657 sayılı Devlet Memurları kanuna göre görevinden istifa eden memurlar belirlenen şartlara göre görevlerine geri dönebilirler. Ancak eğer istifa iki defadan fazla olmuşsa bu haklarını kaybedeler ve memuriyete geri dönüşleri olmaz.

Memur işe giriş bildirgesi kaç gün içinde verilir?

İşe giriş bildirgesi sigortalının Kanunun 6 ncı maddesinin (l) bendi kapsamına girenler için işe başladığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde, diğer hallerde ise işe başladığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde bildirilmek zorundadır.

E bildirge işlemleri nasıl yapılır?

E – Bildirge Girişi Nasıl Yapılır? SGK resmi web sayfasından sisteme giriş yapabilmek için kullanıcı adı, sistem şifresi ve işyeri şifrenizi eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekir. Eğer ki bunları bilmiyorsanız bağlı bulunduğunuz SGK İl Müdürlüğüne gidip başvuru formu doldurup teslim ediniz.

You might be interested:  Soru: 2002'de Göreve Başlayan Öğretmen Ne Zaman Emekli Olur?

Ücretli öğretmen izin alabilir mı?

Dolayısıyla öğretmenlerin yararlandığı haklardan faydalanma şansları da bulunmamaktadır. 11) Ücretli öğretmenin mazeret izni hakları da yoktur. Herhangi bir izin durumunda yine hemen ek dersleri kesilmektedir. 12) Sınıf öğretmenliği veya sosyal kulüplerde görev alan ücretli öğretmenlere ayrıca bir ücret ödenmemektedir.

Ücretli öğretmenlik için sağlık raporu nasıl alınır?

Ücretli Öğretmenlik için başvuruda sağlık raporu istenmemektedir. Kişilerin okul müdürlüklerince verilecek Sağlık Durum Beyan Belgelerini doldurarak herhangi bir sağlık sorunları olmadıklarını beyan etmeleri gerekmektedir.

Ücretli öğretmenin doğum izni var mı?

Ücretli öğretmenlerin doğum izni kullanmalarına engel yoktur. Ancak bu izin rapor alınarak kullanılabilir. Raporlu izinden ve doğum parasından yararlanabilmeleri ödenen prim gün sayısına göre belirlenmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *