Soru: Veli Öğretmen Ilişkisi Nasıl Olmalı?

Veli öğretmen ilişkisi neden önemlidir?

Eğitim kurumlarında istenilen başarının sağlanabilmesi ve istenilen hedefe ulaşılabilmesi için öğretmen veli ilişkisinin çok iyi olması gerekmektedir. Öğretmen veli ilişkisi sadece okul başarısı için değil öğrencinin gelişim süreci için de önem arz etmektedir.

Öğretmen öğrenci diyaloğu nasıl olmalı?

2- Öğretmen – öğrenci ilişkisi için etkili bir model

 • İyi öğretmen sakindir, telaşlanmaz, sinirlenmez, soğuk kanlıdır.
 • İyi öğretmen ön yargılı ve yanlı değildir, öğrencilere eşit davranır.
 • İyi öğretmen her şeyden önce tutarlıdır. Değişmez, unutmaz, hata yapmaz.
 • İyi öğretmen her sorunun cevabını bilir.

Veli toplantısında öğretmen nasıl davranmalı?

Aileye karşı öğretmen, saygıya ve güvene dayalı bir ilişki kurmalı, “gülümseyerek karşılama”, “elini sıkarak selamlama” gibi nezaket kurallarına dikkat edilmeli. Veli görüşmelerinde, öğrencinin hatalarından çok hatalarının çözümü için neler yapılacağı konuşulmalı.

Öğretmen çocuğu nasıl etkiler?

Etkili öğretmen çocuklarda vicdan duygusunu geliştirir ve böylece topluma erdemli bireyler kazandırmış olur. Çocuklar ilk kelimelerini, çizgilerini, matematik hesaplamalarını daha bebeklik dönemlerinde ebeveynlerinden öğrenirler.

Bir veli öğretmenden ne bekler?

Her veli, önce dostça ve sevecen bir yaklaşım bekler. Bazen de öğretmenin bütün sevecenliğine, ilgisine rağmen veli, ilgisiz bir tutum içinde uzlaşmaz bir tavır ve davranış sergiler. Böyle durumlarda öğretmen pes etmemeli ve olumlu yaklaşımını sürdürmelidir.

You might be interested:  FAQ: Öğretmen Eş Durumu Atamaları Nasıl Oluyor?

Iyi bir veli nasıl olur?

İyi bir veli:

 • Çocuklarının ilk öğretmeni olduğu bilinciyle hareket eden.
 • Çocuğunu dinleyen ve önemseyen.
 • Çocuğuna istemediği halde kurstan kursa koşturmayan.
 • Hal, hareket ve davranışlarıyla çocuğuna rol model olabilen.
 • Çocuğu akranlarıyla mukayese etmeyen, psikolojik baskı uygulamayan.

Öğretmen öğrenci etkileşimi nasıl olmalıdır?

Öğretmen Öğrenci İlişkisi Nasıl Olmalıdır

 • Öğretmen ön yargılı ya da yanlı olmamalıdır.
 • Sakinliğini korumalı, telaşlanmamalı; aniden sinirlenmemeli soğukkanlı olmalıdır.
 • Tutarlı hareketler sergilemeli, öğrencilere karşı unutkan tavırlar göstermemelidir.

Öğretmen öğrenci öğrenci öğrenci ilişkileri nasıl olmalıdır?

Ögretmen, nefret edilen biri değil, sevilen, sınıfta sürekli aranan ve beklenen biri olmalıdır. Öğretmen, sınıfta öğrencilere bilgi-beceri-tutum kazandırmanın yanında, onlara sevgi, saygı, mutluluk, hosgörü, bağlılık, arkadaşlık, iyi geçinme, disiplin, düzen gibi kavramları da kazandırmalıdır.

Öğretmenlerin sahip olması gereken kişiler arası iletişim becerileri nelerdir?

Gelecek nesilleri şekillendirecek olan nitelikli öğretmenlerin sahip olmaları gereken beceriler arasında, iletişimde netlik, beklenileni tam olarak açıklama, öğrenci ve diğer personelle iyi iletişim kurabilme, duyuşsal ve sosyal yönden anlatımcı ve duyarlı olma becerileri yer almaktadır (Yüksel, 2001).

Veli toplantısının amacı nedir?

Veli toplantısı, bir öğrencinin okuldaki durumunu tartışmak, akademik ve davranışsal sorunlarına çözüm bulmak için düzenlenir. Öğrencilerin bireysel konulardaki güçlü ve zayıf yönleri, müfredat dışı becerileri ve yeterlilik düzeyleri değerlendirilir. Çoğu veli toplantısı, öğrenciler olmadan düzenlenir.

Veli toplantısında öğretmene ne sorulur?

Bu yıl ne tür bir öğrenme stratejisi izlemeliyiz? Bulunduğu döneme en uygunu hangisi? Sizin kullanmakta zorlandığını fakat bizim ulaşabileceğimiz kaynaklar nelerdir? Öğrencimin bireysel öğrenmelerini destekleyecek teknolojik araçlar nelerdir? Sınıftaki en büyük engeli aşma noktasında öğrencimi nasıl destekleyebilirim?

Veli Toplantısı neden önemlidir?

Veli toplantılarında alınan kararların eğitim-öğretim faaliyetlerindeki olumlu yansımalarını gözleme şansı verir. Öğrenci, veli ve öğretmen ilişkilerinde önemli olan, sevgi, saygı, dostluk içinde sürdürebilmek, birbirlerini anlamak ve sorunları paylaşarak, birlikte ortak çözümlere ulaşmaktır.

You might be interested:  Soru: Başarılı Öğretmen Nasıl Olmalı?

Kişilik gelişiminde öğretmenin rolü nedir?

Öğretmen, çocuk ile tutarlı ve güvenli bir ilişki geliştirdiğinde, çocuğun sahip olduğu yeterliliklerin farkında olduğunda ve bu yeterlilikleri dikkate alarak çocuğa yeni öğrenme deyimleri sunduğunda çocuğun gelişimini desteklemiş; toplumsal yeterliliklerini arttırmış ve gelecekteki okul başarısını olumlu yönde

Öğretmen olmanın önemi nedir?

Öğretmenliğin amacı; öğrenmeyi arzulayan, merak eden, sorgulayan ve iyi insan olmayı amaç eden insanlar ve liderler yetiştirmektir. Tarihimizde yaşadıkları döneme damga vuran, yetiştirdikleri öğrenciler ile günümüze kadar ismini taşımış bir çok öğretmenimiz vardır.

Okul öncesi öğretmenin rolü nedir?

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ; OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİNİ BİLEN, YSŞLARINA UYGUN GELİŞİMSEL EĞİTİM PLANLARI VE ORTAMLARI HAZIRLAYAN VE PLANLARINI UYGULAYARAK ÇOCUKLARIN EĞİTİM PROGRAMINDAN EN YÜKSEK YARARI KAZANMASINA ARACILIK EDEN KİŞİDİR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *