Okul Kursları Yönergesi Hakkında Açıklamalar Sıkça Sorulan Sorular – RESMİ YAZI

MEB HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından hazırlanan 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Açıklamalar – Sıkça Sorulan Sorular hakkında tüm bilgileri sizler için derledik. 

İşte o bilgiler :

 

1 – 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Çalışma Takvimi

S.N.

FAALİYETİN ADI

SÜRESİ*

1

Millî eğitim müdürlüklerinde komisyonun kurulması

29 Eylül – 01 Ekim 2014

2

Kurs merkezi okul ve kurumların tespit edilmesi

01 – 10 Ekim 2014

3

Öğrenci ve velilerin kurslardan haberdar edilmesi

01 Ekim 2014

4

Kurs vermek isteyen öğretmenlerin yazılı müracaatlarının komisyona alınması

01 – 10 Ekim 2014

5

Öğretmen tercihinde bulunmak isteyen veli ve öğrenci tercihlerinin okullar aracılığıyla komisyona iletilmesi

01 – 10 Ekim 2014

6

Kurs merkezleri ve görevlendirilen öğretmen onaylarının alınması

13 – 17 Ekim 2014

7

Kurs açılacak derslerin dönemlik veya yıllık olarak belirlenmesi ve onaylarının alınması

13 – 17 Ekim 2014

8

Kursların başlatılması

20 Ekim 2014

     
     

*Faaliyete ilişkin süreler millî eğitim müdürlüklerince değiştirilebilecektir.

İletişim:

Adı Soyadı

Görev Yeri

Tel

Hasan YILMAZ

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

0 312 212 99 60

Galip GÜLMEZ

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

0 312 413 15 86

Ali KARATAY

Ortaöğetim Genel Müdürlüğü

0 312 413 15 01

Ertuğrul GEÇGİL

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

0 312 413 12 56

2 – 2014-2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ  DESTEKLEME  VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

1- Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler? 
Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dâhil toplam 40 saate kadar ders verebilecektir.
Örnek: 
a) Öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa + 19 saat, 
b) Öğretmen okulda haftada 30 saat derse giriyorsa + 10 saat kurs verebilecektir.
c) Hafta içi maaş karşılığını doldurmayan öğretmenin kursta devam ettiği derslerden 15 saat düşüldükten sonraki kısmından ücretlendirilecektir.

2- Öğretmenler ve kurs merkezi yöneticileri ücretlerini neye göre alacaklar?
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8 inci maddesi kapsamında kurs saatlerine göre gündüz veya gece katsayısı ücretinden ödenecektir

3- Kurslardan herhangi bir ücret alınacak mı?
Kurslar ücretsizdir. Bu nedenle, veli ve öğrencilerimizden herhangi bir ad altında ücret alınmayacaktır.

4- Kurslarda hangi sınıflardaki öğrenciler  faydalanacaktır ?
Resmî ortaokul, imam hatip ortaokulu 5,6,7 ve 8. sınıfa devam eden öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarına devam eden ve mezun olan öğrenciler kurslardan faydalanacaktır.

5- Halk eğitimi merkezlerinde hangi kurslar verilecektir?
Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara kurs açacaklardır. (Yönerge 5/2 maddesi) Her kademedeki ara sınıflara ve ortaokullara yönelik kurslar halk eğitim merkezlerinde açılmayacaktır

6- Kurslar hangi derslerden açılacak?
Ortaokul/imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgesinde bulunan derslerden veli ve öğrenci talebine göre açılacaktır.

7- Ders içerikleri nasıl oluşturulacaktır?
Ders konuları, derslerin kazanımları dikkate alınarak öğrencilerin okulda tam kavrayamadığı konulara öncelik verilerek konuların pekiştirilmesi ve eksikliklerin tamamlanması şeklinde olacaktır. 

8- Kurs merkezi nasıl belirlenecektir?
Fiziki altyapısı, ulaşım imkânları, yerleşim birimindeki konumu, ısınma, güvenlik gibi durumları uygun olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlükleri millî eğitim müdürlüğünce kurs merkezi olarak belirlenecektir. Nüfus yoğunluğu az olan ilçelerde merkezi bir okul kurs merkezi olarak açılabilecektir.

9- Kurs merkezinin yetersiz olması durumunda ek merkez açılabilecek mi?
Kurslara talebin fazla olması ve kurs merkezlerinin yetersiz olması durumunda resmî ilkokulların derslikleri veya şartları uygun olan diğer kurumlardan da kurs merkezi olarak faydalanılabilecektir.

10- Kurslarda görev alacak öğretmenler nasıl seçilecektir? 

Millî eğitim müdürlüklerine kurslarda görev almak için müracaat eden öğretmenler Komisyon tarafından görevlendirilecektir. Görevlendirmelerde aşağıdaki kriterlere dikkat edilecektir.
a) Bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hâkim, teknolojik araç-gereçleri eğitim ortamında kullanabilenler,
b) Veli ve öğrencilerin tercihte bulunduğu,
c) Branşında girdiği derslerdeki E-Okul “Öğretmen Başarı Grafiği”,
d) Okuttuğu sınıflardaki öğrencilerin TEOG, YGS/LYS başarı durumları,
e) Alanında yüksek lisans yapanlar, 
f) Öğretim programı, öğretim yöntem teknikleri, sınıf yönetimi vb alanlarda hizmetiçi programları tamamlayanlar, 
g) Alanında norm fazlası olan öğretmenler görevlendirilebilecektir. 

11- Öğrencilerin kurslara devam etmesi zorunlu mudur?
Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10 una devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir. Örneğin dönemlik 80 saat olarak açılan matematik kursundan bir dönemde toplam 8 saat derse devam etmeyen öğrencinin kurs kaydı silinir. Aynı dönemde herhangi bir okulda açılan matematik kursuna katılamaz. Devamsız öğrencilerin durumu SMS yoluyla velilere duyurulacaktır. 

12- İlkokullarda kurslar açılacak mı?
Kurslar ilkokul öğrencileri için açılmayacaktır. 

13- Kurslar hangi gün ve saatte açılacak?

Öncelikle hafta içi ders saatleri dışında, hafta sonlarında ve yarıyıl tatillerinde açılacaktır (İhtiyaç halinde yaz tatilinde de açılabilecektir).
Dönemlik olarak açılması halinde:
Ekim-Şubat; Mart-Haziran ayları arasında bir dersten en az 36 saat
Yıllık olarak açılması halinde:
Ekim-Haziran ayları arasında bir dersten en az 72 saat olacaktır.
Kurslar günlük saat 22:00’ a kadar devam edebilecektir.
Hafta sonu kursları en fazla 8+ 8 saat olacaktır.

14- Sınıf mevcutları kaç öğrenci/kursiyerden oluşacak?
Bir dersten 10 öğrencinin müracaatıyla kurs açılacak sınıf mevcutları 10-20 öğrenci olacaktır. Zorunlu hallerde sınıf mevcudu 25 olabilecektir.

15- Öğretmen sayısının yetersiz olduğu kurslar için dışarıdan öğretmen görevlendirilecek mi?
Kurs verecek öğretmenin bulunmadığı durumlarda ek ders karşılığı dışarıdan öğretmen görevlendirilebilecektir.

16- Bir dersten birden fazla kurs açılması durumunda öğrenciler/kursiyerlerin seviye gruplarına göre sınıflar oluşturulacak mı?
Kurs dönemi başlangıcında öğrencilerin o dersle ilgili seviye ve hazırbulunuşlukları dikkate alınarak seviye grupları oluşturulabilecektir.

Kaynak :http://www.mebpersonel.com/yer-degistirme/okul-kurslari-yonergesi-hakkinda-aciklamalar-sikca-sorulan-sorular-resmi-yazi-h151396.html

826 kez okundu

YORUM YAZIN